Com moblar les zones de pas d’una oficina

Cómo amueblar las zonas de paso de una oficina

Entre els elements a considerar en el disseny d’espais d’una oficina és optimitzar les diferents àrees o zones per a augmentar la seva funcionalitat, una de les tendències més actuals és crear espais útils en les zones de pas i els passadissos, que poden utilitzar-se per a realitzar reunions informals o atendre crides de manera còmoda.

Fins i tot, aquests espais poden utilitzar-se com a àrees d’espera o zones per a revisar documents i informes o per a tenir petites trobades abans d’una reunió. Per descomptat, per a aprofitar aquests espais han de tenir la suficient amplitud, per a no entorpir el pas dels qui transiten per ells de manera quotidiana.

A més, és necessari dotar-los amb el mobiliari adequat que els permeti convertir-se en espais independents i funcionals. Per exemple, es poden instal·lar cadires d’espera o butaques modulars que siguin còmodes, acompanyats per taules auxiliars o taules de grandària reduïda.

Es pot agregar també altres elements que aportin calidesa a aquesta àrea com a catifes, plantes o llums, considerant sempre que han d’adaptar-se a l’espai disponible i no afectar la funcionalitat que es vol tingui la zona de pas.

El confort és un element d’importància en crear un espai d’ús puntual en una zona de pas, per això en triar el mobiliari s’ha de pensar en el nivell de comoditat que pot aportar, s’ha de considerar que tinguin un disseny ergonòmic i s’adaptin a l’estil decoratiu de l’oficina.

La il·luminació adequada a les necessitats d’aquest nou espai és una cosa essencial, segurament serà necessari incloure una font d’il·luminació, encara que de ser possible el més apropiat és aprofitar al màxim la il·luminació natural.