Il·luminació correcta en una oficina

iluminacion girona

Actualment prop del 80% de la informació que es processa en les oficines i espais de treball es fa de manera visual, la qual cosa implica que l’elecció de la il·luminació correcta en una oficina té un impacte cada vegada més significatiu en la labor que es desenvolupa en el lloc de treball.

La il·luminació és part important de les condicions ergonòmiques que ha d’oferir un ambient de treball. La llum influeix en el benestar i la salut, a més té un impacte positiu en la motivació i el rendiment. La il·luminació en el lloc de treball ha de ser flexible i possibilitar l’estalvi d’energia, ha de tenir un adequat equilibri entre les fonts de llum directa i indirecta, així com un equilibri entre la llum natural i artificial.

El nivell adequat de llum en l’oficina evita el cansament i ajuda a augmentar la concentració, el nivell d’il·luminació d’un espai interior es mesura en Lux (Lx), que equival a 1 lumen/m². Es recomana un mínim de 500 Lux per a la il·luminació de les oficines, especialment quan es treballa amb ordinadors.

L’augment dels nivells d’il·luminació pot influir positivament en el rendiment visual i ajuda a un ràpid i efectiu processament de la informació, les oficines que compten amb nivells d’il·luminació entre 750 i 1.000 Lux, ajuden a millorar el rendiment laboral, especialment de persones de mitjana edat, a més es consideren espais lliures d’estrès.

La qualitat de la llum d’una oficina es mesura per l’efecte de la llum i l’ombra, per a aconseguir un adequat equilibri entre la llum natural i artificial, que eviti ombres o enlluernaments visuals, és recomanable col·locar la il·luminació artificial de manera paral·lela a les finestres i al lloc de treball.

Es recomana també combinar diferents fonts de llum per a crear el concepte d’il·luminació de l’oficina. L’ús d’il·luminació directa i indirecta, unit a nivells de llum natural i artificial equilibrats, és molt important.