Tot el que necessites saber sobre els terres tècnics

Els sòls tècnics són aquells que s’instal·len sobre estructures que permeten que aquests quedin elevats, deixant així un espai on es poden instal·lar canonades, cablejats i una altra sèrie d’elements que per qüestions de seguretat i estètica han de quedar coberts.

Però als quals cal tenir accés en cas que es requereixin processos de manteniment o canvis.

Beneficis d’instal·lar un terra tècnic

Alguns dels beneficis que destaquen de la instal·lació dels sòls tècnics són:

 • El més ressaltant i reconegut és el fet que ajuden que qualsevol tipus d’instal·lació quedi coberta, permetent així preservar l’estètica del lloc.
 • S’adapten a qualsevol tipus d’instal·lacions.
 • Realitzar el manteniment als sòls tècnics és molt senzill.
 • El procés de muntatge no només és ràpid sinó també fàcil.
 • El seu cost és reduït.
 • Es construeixen en materials ignífugs.
 • Poden ser personalitzats segons les necessitats dels clients.
 • Tenen una capacitat de càrrega excel·lent, per la qual cosa poden ser instal·lats en llocs amb trànsit continu sense problemes.
 • Com que són sòls que es construeixen amb l’ús de rajoles de diferents materials, en cas que una o diverses es deteriorin es pot fer el canvi ràpidament.

Quins són els components dels sòls tècnics?

Aquests sòls es componen de les parts o elements següents:

 • Suports: Aquests són estructurats en mòduls que es poden construir en mides diverses i materials variats, aquests s’instal·len sobre suports a altures diverses.
 • Quadrícula de suport: Es tracta d’un entramat que es forma per travesses, les quals seran recolzades sobre els suports.
 • Mòduls de terra: aquestes peces són de mides diverses i la seva instal·lació es fa sobre els entramats horitzontals, aquests s’estructuren sobre una base elaborada en metall.